16 komuna me popullatë rome kanë fituar 3 milionë denarë nga Ministria e Pushtetit Lokal, për përmirësimin e kushteve infrastrukturore në kuadër të planeve aksionale të përgatitura paraprakisht.

Mund të them se me rishikimin e buxhetit janë ndarë 7 miionë denarë për ndërtim të shtëpive të improvizuara në Komunën e Koçanit. Do të ndërtohen 24 njësi banuese. Projekti kapë shumën 23 milionë denarë dhe do të zhvillohet në disa faza – tha Muzafer Bajram, ministër pa resor.

Kryetari i komunës Shuto Orizarë, Kurto Dudush tha se romët janë të diskriminuar në shumë sfera. Sipas tij, investimet për këtë popullatë duhet të jenë të vazhdueshme dhe me fonde më të larta.

Të shpresojmë se vitin e ardhshëm do të kemi më shumë mjete me qëllim që këto plane aksionale të realizohen në tërësi dhe jo në faza. Edhe romët janë të barabartë me të tjerët dhe meritojnë trajtim të njëjtë – u shpreh Kurto Dudush, kryetar i Komunës Shuto Orizarë.

Ndër komunat që kanë fituar këto mjete janë: Prilepi, Kumanova, Çairi, Manastiri, Dibra dhe Tetova. Pushteti lokal premton që kjo shumë vitin e ardhshëm të rritet në 10 milion denarë

Melihate Rustemi

Loading...

Shpërndaj me

Loading...