Регулаторните тела во земјата не се професионални, не се независни и служат за вработување на партиски кадри, сметата во МАНУ. Според претседателот на Академијата, Таки Фити, партии не посветуваат многу внимание на професионалноста на овие институции.

Академикот Изет Зеќири истакна дека некои регулаторни тела, кои со закон не треба да бидат да создаваат профит, всушност со години извлекуваат материјална корист. Тој додава дека реализацијата на годишните буџети докажува колку се неефикасни и неефективни овие регулаторни тела. Според академикот Зеќири, најдраматична е ситуацијата со Агенцијата за електронски комуникации.

„Ако го погледнеме вкупниот број на средства на АЕК од 2009 до 2015 година, има 35 милиони и 400 илјади евра. Тие планираат толку многу приходи, толку многу активности, но всушност имаат минимална реализација секоја година. Можете да видите дека само 9,91% реализирале во 2009 година. Планирано е 21 милиони евра, реализирани 2 милиони. Во 2010 година, 22 милиони, реализираа 3 милиони. Овие бројки докажуваат дека имаат проблеми со планирањето“-рече Изет Зеќири, Академик.

Според Стевица Јосифовски од Агенцијата за електронски комуникации, регулаторните тела можат да бидат поефикасни доколку работат со едношалтерски систем.

Говорниците истакнаа дека регулаторните тела не се многу транспарентни и ретко комуницираат со стопанствениците, што влијае на донесување на одлуки кои се штетни за општеството. Од МАНУ велат дека ќе организираат и други дебати на слични теми, а препораките ќе им ги достават на надлежните институции.

Мефаил Исмаили

Loading...

Shpërndaj me

Loading...