А.Д. МЕПСО ќе инвестира 18 милиони евра во нова преносна мережа. Парите се обезбедени од Европската банка за обнова и развој преку кредит вреден 23 милиони евра. Планот е да се изгради над 100 километри нова далекуводна мрежа на 110 киловолтно напонско ниво, четири нови далекуводи на постоечките траси. Дополмително , ќе се модернизираат и четири трансформаторски станици со примарна и делумно со секундарна опрема и ќе се инсталира нова опрема на четири трансформаторски станици на четири хидроцентрали.

Loading...

Shpërndaj me