Во присуство на претставници на менаџментот „Алкалоид“, беа пуштени во употреба три нови објекти од страна на оваа компанија: производство на полу – цврсти фармацевтски производи, како што се масла, лосиони, гелови, централна Вага 2 и единица за пакување на цврсти фармацевтски форми. Новите производствени сектори покриваат површина од 1.000 квадратни метри и вредноста на оваа нова инвестиција на „Алкалоид“ е повеќе од 2,5 милиони евра. Објектите се според стандардите за Добра производна пракса.

Shpërndaj me