Suplementi i Buxhetit ndan 400 milion denarë për subvencionimin e rritjes së pagës në sektorin privat, 200 milion denarë për masa aktive të punësimit, fonde shtesë për të mbështetur bujqësinë, 193 milion denarë për prokurimin e ilaçeve për sëmundje të rralla dhe insulinë, 193 milion Denarë për mbrojtjen e sistemit të grumbulluesve të Liqenit të Ohrit, për pagimin e rimbursimit të TVSH-së.

Ministrja e Financave Nina Angelovska njoftoi në një konferencë për shtyp pas një seance qeveritare për ribalancimin se, për shkak të realizimit të dobët të investimeve të caktuara kapitale për periudhën Janar – Gusht të këtij viti, 25.9 miliardë e shpenzimeve kapitale të planifikuara fillimisht janë zvogëluar. përdoruesit me dinamikë më të ngadaltë të zbatimit. Këto janë kryesisht projekte të financuara me kredi dhe ato para janë ripërdorur.

Të ardhurat totale me ribalancimin e buxhetit janë planifikuar në 210.5 miliardë denarë, ndërsa shpenzimet totale përcaktohen në 228.3 miliardë denarë. Në këtë kornizë të planifikimit të shpenzimeve dhe të ardhurave, deficiti mbetet i pandryshuar në krahasim me bazën e parashikuar të buxhetit, përkatësisht pozicionohet në 17.7 miliardë denarë, ose 2.5 përqind të PBB-së.

Angelovska theksoi se masa e subvencionimit të kontributeve për rritjen e pagave të punonjësve deri në 6,000 denarë do të ndihmojë biznesin të ruajë staf cilësor dhe të motivojë punonjësit. Do të aplikojë nga muaji tjetër, dhe do të zgjasë tre vjet, deri në tetor 2022.

– Me zbatimin e politikave të mirëfillta fiskale që unë personalisht do t’i mbroj duke marrë përsipër këtë përgjegjësi, Qeveria synon të ofrojë shërbime më të mira për qytetarët, të mbështesë ekonominë dhe sektorin e biznesit dhe të gjitha këto do të rezultojnë në një standard më të mirë jetese dhe kërkesë më të mirë. cilësia e jetës së qytetarëve, tha Angelovska.

Sipas kryeministrit Zoran Zaev, buxheti vazhdon me këtë çekuilibër për të shpërndarë më shumë para për qytetarët. Rritja e pagave të para pesë për qind në administratën publike, shëndetësi, arsim, kopshte, kulturë, polici, mbrojtje dhe aktivitete të tjera të administratës publike hyn në fuqi që nga 1 shtatori.

– Janë parashikuar 200 milion denarë shtesë për politika aktive dhe masa në mbështetje të punësimit, në veçanti për të mbështetur të rinjtë në punësimin e tyre në prodhim, por edhe në nën-masat e përgjithshme për vetëpunësim, veçanërisht të rinjtë. Katërqind milion denarë ka për qëllim subvencionimin e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore të kompanive që do të rrisin pagat e punonjësve të tyre në 100 euro. Kjo masë ul ekonominë gri dhe pagat e parave të gatshme. Kjo masë do të rrisë hyrjen në fondin pensional, që sigurisht që është kusht për rritjen e ardhshme të pensioneve, tha Zaev.

Ekziston edhe një transferim më i madh nga Buxheti në Fondin e Pensionit dhe Sigurimit të Aftësisë së Kufizuar, pra 815 milion denarë për Kompanitë Pensionale nga Shtylla e Dytë.

– Rezultatet e shkëlqyera ekonomike që kemi arritur në tremujorin e parë të vitit 2019 na japin të drejtën të presim rezultate të ngurta në tremujorin e dytë, sigurisht në tremujorin e dytë për pak më të dobët se tremujori i parë për shkak të zgjedhjeve presidenciale, por me siguri tendenca e rritjes për të vazhduar me pritshmërinë në të tretin dhe në tremujorin e katërt të kemi një rritje edhe më të mirë dhe më të shpejtë ekonomike në vend, tha Zaev, duke theksuar se parametrat ekonomikë për papunësinë, ndërtimin, pagat … tregojnë se puna sjell rritje.

Siç informoi Angelovska, Buxheti është në gjendje të mirë dhe ka mbledhje të shkëlqyeshme të të ardhurave. Të ardhurat totale në periudhën Janar – Gusht arritën në 130.3 miliardë denarë. Kjo është rritur me 7.2 përqind nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar dhe 61.8 përqind nga 2019.

Loading...

Shpërndaj me

Loading...