Shoqata Aksionare MEPSO do të investojë 18 milionë euro në rrjetin e ri përçues. Paratë janë siguruar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim nëpërmjet një kredie me vlerë prej 23 milionë euro. Plani është të ndërtojë mbi 100 km rrjet i ri i largpërçuesit me nivelin të tensionit prej 110 kilovolt, katër rrjete të reja të largpërçuesit në trasetë ekzistuese. Në mënyrë plotësuese do të modernizohen edhe katër stacione transformatori me pajisje sekondare primare dhe të pjesshme dhe do të instalohen pajisje të reja në katër stacione transformatori në katër hidrocentrale.

ALSAT

Loading...

Shpërndaj me