Drejtësi e shtrenjtë për të varfrit. Tarifa e re e avokatëve do të shter edhe ashtu xhepat e zbrazët të qytetarëve. A do të mund t’i paguajnë harxhimet gjyqësore, të cilat në të shumtën e rasteve janë më të shtrenjta se vetë paga e tyre.

Shpërndaj me