Në regjistrimin e popullsisë dhe amvisërive që paralajmërohet për vitin 2020, duhet të përfshihet edhe grafa për përkatësinë etnike. Përveç kësaj, nevojitet të zbatohen reforma efikase në administratë, të rritet kapaciteti i institucioneve, të përshpejtohet realizimi i investimeve kapitale dhe të mos miratohen ligje pa konsultimin e biznesit. Këto janë disa prej kërkesave të biznesmenëve nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Ata gjithashtu kërkojnë që ekipi ekonomik i Qeverisë të jetë ekspeditiv për përmirësimin e klimës së biznesit.

E vlerësojmë si pozitiv synimin e Qeverisë që të mbahet një regjistrim i popullatës në Maqedoni, por ne kërkojmë kategoria e nacionalitetit të jetë pjesë përbërëse sepse aspekti kulturor është shumë i rëndësishëm për qasjen ndaj konsumatorëve”- pohoi Nebi Hoxha, kryetar i OEMVP-së.

Nga kjo Odë shtojnë se pavarësisht se bëhet fjalë për një kërkesë të kamotshme të biznesit, edhe vitin e ardhshëm nuk do të zgjidhen çështjet infrastrukturore të mbi 270 kompanive të gravitojnë në zonën e Vizbegut. Kjo zonë merr pjesë me rreth 3,4% në Prodhimin Bruto Vendor ndërsa nëpër kompanitë punojnë rreth 2700 punonjës.

Shqetësuese për ne është fakti që në Buxhetin e vitit 2019 për zonën e Vizbegut janë paraparë vetëm 1 milion euro për kanalizim dhe furnizim me ujë”- tha Nebi Hoxha, kryetar i OEMVP-së.

Lidhur me rritjen e planifikuar ekonomike prej 2,8% këtë vit, vlerësimi i Odës është se kjo mund të ndodhë nëse realizimi i investimeve kapitale është mbi 80%. Oda nga Qeveria kërkon investime reale e jo fiktive në zhvillimin rajonal ndërsa ideja e disperzimit të pushtetit qendror në më shumë qytete, sipas tyre është koncept i gabuar.

Aleksandra Spasevska 

Loading...

Shpërndaj me

Loading...