Gerijatrija dhe kujdesi paliativ Mysafir: D-r Salija Ljatif Petrushovska – drejtoreshë e entit gerondologjik “13 Noemvri” Shkup.

Loading...

Shpërndaj me

Loading...