Biznesmenët ankohen se ekonomia e paligjshme vjedh madje gjysmën e kulaçit të kompanive që veprojnë sipas detyrimeve ligjore. Puna ilegale nuk është vetëm tek zejtarët ose bizneset më të vogla që mezi mbijetojnë. Targeti tani është gjithashtu edhe midis atyre që drejtojnë biznese milionëshe dhe i dëmtojnë të gjithë ata që punojnë ligjërisht, thonë biznesmenët. Reforma e imponuar e tatimeve, paga minimale në rritje dhe taksat tjera të aplikuara në sektorin e biznesit iu krijojnë probleme shtesë atyre në betejën e konkurrencës me ata që drejtojnë ekonomi të paligjshme.

Kjo është me të vërtetë e dëmshme jo vetëm për kompanitë që përpiqen të mbijetojnë në treg të jenë konkurruese dhe që nuk munden sepse ata që nuk paguajnë tatim janë 50 për qind më konkurrues në fillim. Megjithatë, të gjithë qytetarët që punojnë te këto subjekte të paregjistruara nuk marrin as sigurim pensional, as shëndetësor, e as sigurim social- deklaroi Danela Arsovska, kryetare E Loe.

Nga Qeveria thonë se punojnë vazhdimisht për të zhdukur ekonominë e paligjshme, por kërkuan gjithashtu që komuniteti i biznesit të bashkëpunojë në denoncimin e kompanive të dyshimta, për shkeljen e ligjeve.

Kontrolluam në Regjistrin Qendror se nuk ka fenomen të çregjistrimit të kompanive, dhe nëse ekziston një gjë e tillë, pra punojnë ilegalisht, pra çregjistrohen- thotë Zoran Shapuriq.

Llogaritjet e DAP-it thonë se ekonomia e paligjshme në vend është rreth 35 për qind. Por, ata presin që me aplikimin e rimbursimit të TVSH-së për qytetarët, të gjithë konsumatorët do të luajnë rolin e një inspektori. Tregtari i cili nuk lëshon faturë fiskale, përveç se nuk do të mundësojë kthimin e TVSH-së, rrezikon të denoncohet nga blerësi i pakënaqur.

Epo, shpresoj se ngec. Do të ishte keq për të gjitha masat dhe reformat e ndërmarra që duam ti zbatojmë të shohim se ekonomia e paligjshme është në rritje. Qëllimi ynë strategjik dhe detyrimi ynë është ta zvogëlojmë atë”

Autoritetet thonë se ekonomia e paligjshme është thellësisht e përhapur në sektorin e IT-së. Numri i pamjaftueshëm i inspektorëve në terren e komplikon më tej situatën. Përveç kësaj, disa nga hulumtimet e Institucioneve financiare tregojnë se deri në 20 për qind të qytetarëve në marrëdhënie pune e marrin pagën në zarf.

Ile Petreski     

Loading...

Shpërndaj me

Loading...