Disqet flop janë ende në përdorim. Personi që i mbledh ata po përfton nga disqet e vjetra, duke i ri-formatuar dhe duke i rishitur. Ai thotë se shumica e kompanive të mëdha i kanë hequr nga përdorimi, dhe se një pjesë dërrmuese e atyre disqeve kanë përfunduar në magazinën e tij. Ai është në dijeni se fllopi disqet nuk do përdoren përgjithmonë, megjithatë deri sa të ketë njerëz që i përdorin, ai thotë se do të merret me këtë biznes, që për të është mjaft fitimprurës.

Shpërndaj me