Në prani të shumë fëmijëve dhe qytetarëve kompania Coca-Cola së bashku me Birrarinë e Shkupit në Çair në lagjen Fushë Tophanë Tophanë lëshuan në përdorim zonën e parë aktive Coca Cola. Kjo zonë përbëhet nga pajisje fitnesi profesionale dhe janë në dispozicion për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të merren me rekreim dhe jetë aktive.

Shpërndaj me