Cisco 200-125, 200-125 CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) Dumps
ICND1 100-105 Exam, Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) 100-105 Exam
300-075 PDF, Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2)
210-260 CCNA Security, Implementing Cisco Network Security Questions
200-105, Cisco ICND2 200-105 Book
Cisco 300-320, 300-320 Designing Cisco Network Service Architectures Dump
ISC Certification CISSP Dumps, Certified Information Systems Security Professional CISSP Dumps
70-533 PDF, Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
70-534 Microsoft Specialist: Microsoft Azure, Architecting Microsoft Azure Solutions Exam
300-206, Cisco CCNP Security 300-206 Dumps
CompTIA SY0-401, SY0-401 CompTIA Security+ Certification Exam Exam
A+ 220-901 PDF, CompTIA A+ Certification Exam (901) 220-901 PDF
QV_DEVELOPER_01 Questions, QlikView 11 Developer Certification Examination
2V0-621D VCP6-DCV, VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Delta Beta Book
400-051, Cisco CCIE 400-051 Dump
Cisco 640-916, 640-916 Introducing Cisco Data Center Technologies Dumps
Security Expert NSE4 PDF, Fortinet Network Security Expert 4 Written Exam (400) NSE4 PDF
642-997 Exam, Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)
70-461 Microsoft SQL Server 2012, Querying Microsoft SQL Server 2012 Dumps
300-101, QlikView QlikView Certification 300-101 Exam
Microsoft MB2-712, MB2-712 Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration PDF
CISM CISM Questions, Certified Information Security Manager CISM Questions
200-310 Book, Designing for Cisco Internetwork Solutions
SSCP ISC Certification, System Security Certified Practitioner (SSCP) Dump
210-065, Cisco CCNA Collaboration 210-065 Dumps
Cisco 810-403, 810-403 Selling Business Outcomes PDF
Microsoft Office 365 070-346 Exam, Managing Office 365 Identities and Requirements 070-346 Exam
400-101 Dumps, CCIE Routing and Switching Written v5.0
210-451 CCNA Cloud, Understanding Cisco Cloud Fundamentals Exam
300-115, Cisco CCDP 300-115 PDF
GIAC GSEC, GSEC GIAC Security Essentials Certification Questions
MCP, Microsoft Specialist 70-532 Book, Developing Microsoft Azure Solutions 70-532 Book
700-037 Dump, Advanced Collaboration Architecture Sales Specialist
MB2-713 Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales Dumps
CAS-002, CompTIA CASP CAS-002 PDF
Lpi 010-150, 010-150 Entry Level Linux Essentials Certificate of Achievement Exam
GAQM certification CSM-001 Dumps, Certified Scrum Master (CSM) CSM-001 Dumps
70-410 Exam, Installing and Configuring Windows Server 2012
ADM-201 The Salesforce.com Certified Administrator, Administration Essentials for New Admins PDF
NS0-506, NetApp NCIE-SAN Specialist NS0-506 Questions
Cisco 300-208, 300-208 Implementing Cisco Secure Access Solutions Book
F5 Certification 101 Dump, Application Delivery Fundamentals 101 Dump
CTP Dumps, CompTIA CTP+ Certification Exam
FCBA ISEB Certification, BCS Foundation Certificate in Business Analysis PDF
70-417, Microsoft Windows Server 2012 70-417 Exam
Cloudera CCA-500, CCA-500 Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop (CCAH) Dumps
RHCSA EX200 Exam, Red Hat Certified System Administrator - RHCSA EX200 Exam
2V0-621 PDF, VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Beta
98-365 MTA, Windows Server Administration Fundamentals Questions
700-038, Cisco Additional Online Exams for Validating Knowledge 700-038 Book
Cisco 200-125, 200-125 CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) Dumps
ICND1 100-105 Exam, Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) 100-105 Exam
300-075 PDF, Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2)
210-260 CCNA Security, Implementing Cisco Network Security Questions
200-105, Cisco ICND2 200-105 Book
Cisco 300-320, 300-320 Designing Cisco Network Service Architectures Dump
ISC Certification CISSP Dumps, Certified Information Systems Security Professional CISSP Dumps
70-533 PDF, Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
70-534 Microsoft Specialist: Microsoft Azure, Architecting Microsoft Azure Solutions Exam
300-206, Cisco CCNP Security 300-206 Dumps
CompTIA SY0-401, SY0-401 CompTIA Security+ Certification Exam Exam
A+ 220-901 PDF, CompTIA A+ Certification Exam (901) 220-901 PDF
QV_DEVELOPER_01 Questions, QlikView 11 Developer Certification Examination
2V0-621D VCP6-DCV, VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Delta Beta Book
400-051, Cisco CCIE 400-051 Dump
Cisco 640-916, 640-916 Introducing Cisco Data Center Technologies Dumps
Security Expert NSE4 PDF, Fortinet Network Security Expert 4 Written Exam (400) NSE4 PDF
642-997 Exam, Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)
70-461 Microsoft SQL Server 2012, Querying Microsoft SQL Server 2012 Dumps
300-101, QlikView QlikView Certification 300-101 Exam
Microsoft MB2-712, MB2-712 Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration PDF
CISM CISM Questions, Certified Information Security Manager CISM Questions
200-310 Book, Designing for Cisco Internetwork Solutions
SSCP ISC Certification, System Security Certified Practitioner (SSCP) Dump
210-065, Cisco CCNA Collaboration 210-065 Dumps
Cisco 810-403, 810-403 Selling Business Outcomes PDF
Microsoft Office 365 070-346 Exam, Managing Office 365 Identities and Requirements 070-346 Exam
400-101 Dumps, CCIE Routing and Switching Written v5.0
210-451 CCNA Cloud, Understanding Cisco Cloud Fundamentals Exam
300-115, Cisco CCDP 300-115 PDF
GIAC GSEC, GSEC GIAC Security Essentials Certification Questions
MCP, Microsoft Specialist 70-532 Book, Developing Microsoft Azure Solutions 70-532 Book
700-037 Dump, Advanced Collaboration Architecture Sales Specialist
MB2-713 Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales Dumps
CAS-002, CompTIA CASP CAS-002 PDF
Lpi 010-150, 010-150 Entry Level Linux Essentials Certificate of Achievement Exam
GAQM certification CSM-001 Dumps, Certified Scrum Master (CSM) CSM-001 Dumps
70-410 Exam, Installing and Configuring Windows Server 2012
ADM-201 The Salesforce.com Certified Administrator, Administration Essentials for New Admins PDF
NS0-506, NetApp NCIE-SAN Specialist NS0-506 Questions
Cisco 300-208, 300-208 Implementing Cisco Secure Access Solutions Book
F5 Certification 101 Dump, Application Delivery Fundamentals 101 Dump
CTP Dumps, CompTIA CTP+ Certification Exam
FCBA ISEB Certification, BCS Foundation Certificate in Business Analysis PDF
70-417, Microsoft Windows Server 2012 70-417 Exam
Cloudera CCA-500, CCA-500 Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop (CCAH) Dumps
RHCSA EX200 Exam, Red Hat Certified System Administrator - RHCSA EX200 Exam
2V0-621 PDF, VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Beta
98-365 MTA, Windows Server Administration Fundamentals Questions
700-038, Cisco Additional Online Exams for Validating Knowledge 700-038 Book

TДС Киоски – победничката компанија на тендерот за анализирање на Охридскиот договор отвара многу прашања – ALSAT-M

Алсат М ја обезбеди документацијата со која трговската фирма за увоз – извоз и услуги, Киоски конкурирала и го добила тендерот за анализирање на Охридскиот договор. Во неа јасно стои дека компанијата, која била единствената во конкурсот, има само едно име ТДС КИОСКИ. Но, во подоцнежната реакција од оваа компанија, се тврди дека таа има разгранок под името “Адвертазинг“, која се занимава со услуги и преку која го добила тендерот. Покрај овие тврдења, Алсат откри податоци во Централниот регистар дека овој разгранок е одобрен 11 дена по добивањето на тендерот од трговската компанија Киоски. Како што може да се види во овој документ, во Централниот регистар се посочува дека разгранокот за услуги и анализи е одобрен на 02.12.2016. додека тендерот бил добиен на 21 ноември. И покрај ова прекршување кое тендерската комисија го запоставила, фирмата истакнува дека тендерот е добиен правилно, преку електронски пат во бирото за јавни набавки. Според трговската компанија, која вели дека спровела разни проекти од сферата на анализи, студии и маркетинг, добиени од разни институции, во редовни постапки на Бирото за јавни набавки, истиот разгранок стои како автор, во времето кога се викал “Единица 8“. Алсат праша и за овој разгранок, но не најде информации за такви анализи. Остануваат многу прашања за објаснување, не само кон компанијата, кон тендерската комисија, а пред сè кон првиот човек на секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор.

Алсат повторно испрати прашања до Секретаријатот, преку лицето за контакт, со цел да дознае на кој начин биле исполнети условите за добивање на тендерот, бидејќи се работи за компанија со трговско дејство. Одговорот е овој:
„Приоритетна активност главна шифра 73.11 – Агенција за маркетинг и услуги

На прашањето кои се доказите за претходните анализи на победничката компанија, услов кој стои во тендерскиот оглас, од Секретаријатот одговорија дека компанијата работела:
Проекти за Министерството за труд и социјална политика – студија за изградба на старски домови и детски градинки.
За Министерството за економија – анализа за туризам во Македонија.
За Министерството за економија – обработка на анализа за алтернативен туризам.
За Агенцијата за поддршка и промовирање на туризмот – реализирање на кампањата „Македонија на Дланка“.

Иако според компанијата, овие проекти се спроведени преку Бирото за јавни набавки, ниту еден проект не се наоѓа на оваа страница за сметка на институциите – нарачатели.
Од друга страна останува нејасно колку ќе ги спроведе дополнителните барања од тендерот разгранокот Адвертајзинг на трговската компанија Киоски. Во документацијата се истакнува дека во временски период од 60 дена, компанијата освен квалитетна анализа за спроведувањето на Охридскиот договор, треба да одржи една меѓународна конференција, 6 регионални конференции, истражување на јавно мислење на национално ниво, како и градење на стратегија за нови канали на комуникација и афирмација на Охридскиот договор. Сите тие, според законските рокови во тендерот, јавноста очекува да се реализираат до 21 јануари.

Shpërndaj me